موی بلند همیشه زیبا نیست!

تصاویری که نشان میدهد داشتن موی بلند همیشه زیبا نیست!

بسیاری از خانم ها علاقه ی زیادی به داشتن مدل موهای بلند دارند، بدون آنکه توجه کنند که همیشه داشتن مدل موی بلند نشانه ی زیبایی نیست و قرار نیست که موی بلند به هر چهره ای بیاید.

مدل موی کوتاه

مدل موی کوتاه گاهی اوقات گزینه بهتری برای بسیاری چهره ها است، با پذیرفتن ریسک مدل موی کوتاه به خودمان جرأت تغییر بدهیم تا کمی متفاوت باشیم، بسیاری از فرم های صورت وجود دارد که مدل موی کوتاه زیبایی چهره ی فرد را بیشتر نمایان می کند. در ادامه تصاویر آورده شده که نشان میدهد مدل موی کوتاه نیز گزینه مناسبی می تواند باشد.

شاید شما نیز مدل موهای کوتاه را امتحان کردید!

مدل موی کوتاه

منبع: مجله اینترنتی چراغ

نظرات کاربران