زنان قاجاری در قاب / تصاویری از زنان در عصر قاجار

زنان قاجاری در قاب / تصاویری از زنان در عصر قاجار

دوران قاجار در تاریخ سیاسی ایران دورانی سراسر رمز و راز و شگفتی های منحصر به خود است، این دوران به نحوی دوران تجددگرایی ایرانیان نیز محسوب می شود. در این دوره به دلیل شکل گرفتن روابط ایران با اروپای تکنولوژی های نه چندان پیشرفته آن زمان وارد ایران شد، یکی از این تکنولوژی های در دوران قاجار عکاسی است. در این مطلب تعدادی از تصاویر زنان در دوران قاجار را گردآوری کرده ایم، با هم به تماشای آن ها می نشینیم.

 

زنان در دوران قاجار

تصاویر زنان قاجاری

تصاویر زنان قاجار

زنان متجدد در عصر قاجار

زن در عصر قاجار

زنان قاجار

منبع: یک پزشک

نظرات کاربران