9 هزارتوی زیبای دنیا

9 هزارتوی زیبای دنیا گم شدن همیشه هم ترسناک نیست و می تواند سرگرم کننده هم باشد. از هزاران سال قبل که مصری ها و اهالی جزیره ی کرت در یونان، ماز یا همان هزارتو را اختراع کردند، این معمای جذاب همواره مورد توجه طراحان بوده است. باغ های هزارتو برای قرن ها جزء ثابت… ادامه مطلب…