10 ثروتمند اول جهان در سال 2019 را بشناسید

10 ثروتمند اول جهان را بشناسید بر اساس لیستی که مجله فوربس درباره 10 ثروتمند اول جهان در سال 2019 را منتشر کرده است، جف بزوس و بیل گیتش همچنان در صدر ثروتمندترین افراد جهان قرار دارند. ارقام مربوط به دارایی این افراد تا حدود یک ماه پیش (هشتم فوریه) را نشان می دهد. در… ادامه مطلب…