ویژگی های یک مدیر موفق چیست

ویژگی های یک مدیر موفق چیست؟ راهبری و مدیریت یک مجموعه کار سخت و طاقت فرسایی است، نتیجه ی کار یک مدیر موفق قطعاً متفاوت از مدیران معمولی است، یک مدیر موفق کم تر هزینه می کند بهتر نتیجه می گیرد، یک مدیر موفق حتی ریسک ها را مدیریت می کند.  در این مقاله چند… ادامه مطلب…