مردهای بی وفا را از ساختار صورتشان می توان شناخت!

مردهای بی وفا را از ساختار صورتشان می توان شناخت! مردهایی که اهل لاس زدن با زن‌ها و خیانت باشند، بی‌وفایی در ساختار صورتشان داد می‌زند و مچ آن‌ها را باز می‌کند؛ این یافته‌های یک پژوهش جدید است که بر اساس آن مردها و زن‌ها فقط با نگاه کردن، می‌توانند این موضوع را تشخیص دهند…. ادامه مطلب…