چند پیشنهاد برای کاهش هزینه ها / کمتر ولخرجی کنیم

چند پیشنهاد برای کاهش هزینه ها / کمتر ولخرجی کنیم خرید کردن و هزینه برای لوازم ضروری زندگی کار بسیار نیک و پسندیده ای است، اما وقتی ما فراتر از نیاز خود خرج میکنیم و به قول معروف حواسمان به جیبمان نیست، دیگر اسم آن به ولخرجی تغییر میکنید، گاهاً پس از خریدهای اضافی و… ادامه مطلب…